Vad ingår i hemförsäkringen?

Vad täcker reseskyddet som ingår i hemförsäkringen?

Alla som har en hemförsäkring har automatiskt ett reseskydd. Det är en av de delar som en hemförsäkring är uppbyggd av. Nedan kommer det presenteras vad för skydd som denna del ger vid resa. Börjar man jämföra hemförsäkringar ser man att de skiljer sig i villkor gällande dessa punkter men oavsett vilken försäkring man väljer så ingår alltid dessa delar.

45 Dagar

Det är näst intill en standard att hemförsäkringen försäkrar de 45 första dagarna man är utomlands. Har man planerat att vara borta längre bör man antingen välja en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen eller en separat reseförsäkring för resan.

Sjukvård

Om man bli sjuk eller skadar sig så att man måste uppsöka sjukhus kan hemförsäkringen ersätta för sjukhusvistelse. Ersättning kan även fås för receptbelagda mediciner. Detta gäller även resor till och från sjukhus. För att vara säker på att få ersättning bör man alltid få intyg på att man varit på sjukhuset samt tydliga kvitton i de fall man behöver lägga ut pengar.

Tandvård

Oavsett om det gäller sjukvård eller tandvård så är det enbart akuta besvär som ersätts. Har man möjligheten att vänta med besöket till man kommer hem bör man inte heller göra besöket i utlandet. Risken är då att man inte får någon ersättning.

Reseersättning

Om man är med om en olycka eller blir sjuk så att man inte kan njuta av hela sin resetid kan man få ersättning för de dagar som uteblivit. Det ska alltid finnas läkarintyg för detta och det ska klart och tydligt stå att personen rekommenderas vila eller hemresa innan ordinarie hemresa.

Missad resa

Missar man avgången vid avresan kan en ny resa bekostas. Men detta förutsätter att man missat resan på grund av yttre omständigheter. Med det menas olyckshändelse eller plötslig sjukdom.

Tidigarelagd hemresa

Skulle det bryta ut krig i landet medan man är där finns möjligheten att åka hem snarast och få ersättning både för utebliven resa och extra kostnader för ytterligare biljett. Det samma gäller om landet utsätts för terrordåd eller extrema naturkatastrofer. Eftersom det alltid handlar om en bedömning om händelsen är stor eller liten så kan det vara bra att kontakta sitt försäkringsbolag om man känner sig osäker.

Eftersom det är en sådan heltäckande reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen klarar sig de flesta med denna. Men vill man exempelvis ha försäkring för fler än 45 dagar, ha högre ersättningstak eller generösare villkor så är det tilläggsförsäkring eller en reseförsäkring man bör teckna.

This entry was posted in Rese & Försäkring. Bookmark the permalink.

Kommentera