Reseförsäkringarna varierar i avtalen

När man jämför hemförsäkringar inför att man ska flytta eller för att man vill hitta bättre avtal eller lägre pris så är det framförallt hemmet man tänker på. Man jämför självrisk, premie och annat för att se hur bra hemmet kan bli ekonomiskt skyddat. Men det man ofta glömmer bort att jämföra är den del som kalls reseskydd. Många tror att det är i stort sett lika mellan alla försäkringsbolag och till viss del har de rätt. Det är samma punkter och i grovt samma innehåll. Men när man granskar dem och ser dess olika ersättningar och villkor så syns det snart att det finns flera olika skillnader.

För att visa på detta har vi utgått från en jämförelse som presenterades förra året.

Några av de punkter som lyftes fram som skillnader i reseförsäkringarna (som ingår i hemförsäkringen) presenteras nedan:

För det första varierar självrisken. De flesta bolag har valt att lägga sig på 1500kr men sedan finns det de som bara har 1000kr. Visserligen bara 500kr i skillnad men ser man procentuellt är det 30% billigare.  Vill man dessutom få bort självrisken är det ofta möjligt genom att ta en tilläggsförsäkring som gör detta. Det är ett resetillägg som förbättrar hemförsäkringen på flera punkter inom resedelen.

För det andra skiljer sig de även gällande försening. Om exempelvis bagaget är försenat så kan man få en viss ersättning för detta. Detta eftersom man kanske behövt köpa sådant på plats som man annars hade haft tillgängligt i väskan.  För att få ersättning räcker det inte med att förseningen är några minuter utan det finns alltid en karenstid. Med det menas att bagaget måste vara så pass mycket försenat för att försäkringen ska gälla. Det som skiljer försäkringsbolagen åt gällande bagageförsening är denna karenstid samt ersättningsbelopp.

Ica-banken har exempelvis endast 6 timmars karenstid. Det ska då jämföras med det betydligt vanligare 8 timmar eller till och med 12. Ersättningsnivån för Ica är 5000kr i maxersättning. Även det är mycket bra eftersom många andra ligger på 1000-1500kr.  Men de är inte ensamma om att ersätta upp till 5000kr. Bland de som gör detta finns även Netviq och Moderna försäkringar.

Det är även möjligt att få ersättning för försening av de allmänna färdmedel som man har tänkt åka med. Även i detta fall handlar det om en karenstid samt ett maximalt ersättningsbelopp.

Så visst lönar det sig att jämföra – i alla fall om man vill hitta det bästa

This entry was posted in Rese & Försäkring. Bookmark the permalink.

Comments are closed.